Informasjon I henhold til § 5 TM

Rolf Stange
Glasewaldtstr. 20
D-01277 Dresden, Tyskland

Umsatzsteuer
MVA identifikasjonsnummer i henhold til § 27 en skatteloven:
DE 229 923 904

Copyright for Bilder på Hjemmesiden:
© Rolf Stange

Kontakt

Telefon: +4915903189953
E-post: post@spitzbergen.de

Det kan være vanskelig å få tak i oss på telefon. Hvis du vil ta kontakt så anbefaler vi å sende en epost til post@spitsbergen-svalbard.no. Vi vil vanligvis svare på mandager, onsdager og fredager.

Ansvarlig for Innhold i Overensstemmelse med § 55 Abs. 2 RStV
Rolf Stange
Glasewaldtstr. 20
D-01277 Dresden, Tyskland

Tvisteløsning
EU-kommisjonen tilbyr en online plattform for online tvisteløsning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vår e-post adresse finner du ovenfor i impressum.

Tvisteløsning i forkant avvoldgiftsretten
Vi deltar i en tvisteløsning før vi går til voldgiftsretten. Den ansvarlige voldgiftsretten er:  Zentrum für Schlichtung e.V. , Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (https://www.verbraucher-schlichter.de).

Ansvar for Innholdet
Som leverandør av tjenester er vi etter § 7 1 TMG, i henhold til den generelle lovgivning, ansvarlig for eget innholdet på disse sidene. Ifølge §§ 8-10 TMG er vi ikke forpliktet til å overvåke eller kontrollere informasjon som er mottatt fra utenforstående, eller til å undersøke eventuelle forhold som indikerer ulovlig aktivitet.
Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til den generell lovgivning forblir upåvirket. Et hovedansvar i denne forbindelse er imidlertid bare mulig fra det tidspunkt man ble kjent med en eventuell overtredelse av gjeldende lovgiving. Ved en varsle om brudd i henhold til loven blir innholdet fjernet umiddelbart.

Ansvar overfor Lenker
Våre tilbud inneholder lenker til eksterne nettsteder, til tredjeparter, hvis innhold vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke påta oss noe ansvar for de eksterne informasjoner og innholdene. Ansvarlig for innholdet på de koblede sidene er til en hver tid den respektive leverandøren eller operatøren av sidene. De koblede sidene ble sjekket for mulige juridiske brudd på det tidspunktet siden ble koblet. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på dette tidspunkt.
En permanent kontroll av innholdet på de koblede sidene er ikke mulig uten et konkret bevis på en eventuell overtredelse av gjeldende lovgivning. Ved varsel om brudd, fjerner vi slike lenker umiddelbart.

Copyright
Alt innholdet som er produsert på og av nettsidens eier og gjengitt på disse sidene er underlagt tysk lov om opphavsrett. Reproduksjon, modifikasjon, distribusjon og all annen form for bruk av innholdet utenfor opphavsrettens regelverk krever skriftlig samtykke fra forfatteren eller opphavsmann. Nedlastinger og kopier av nettstedets innhold er kun tillat for privat og ikke-kommersiell bruk.
Såvidt innholdet på denne siden ikke er laget av nettsidens operatør, blir opphavsretten til eieren respektert. Innhold som stammer fra en tredje person blir tydelig merket. Skulle du allikevel bli oppmerksom på brudd av opphavsretten, ber vi vennligst om at du tar kontakt med oss. Ved varsel om brudd, fjerner vi dette innholdet umiddelbart.

Cookiesamtykke