I henhold til den Tyske Lovgivningen for nett-handel er jeg forpliktet til å gi omfattende informasjon om de vilkår som gjelder for en pålitelig og rettslig bindende handel for mine kunder, samt interne retningslinjer i henhold til handelen. Ikke bli skremt av de mange reglene - jeg stoler fortsatt på tillit og ikke på paragrafer hva angår håndtering av mine kunder.

§ 1 OMFANG

Følgende vilkår gjelder for forretningsforbindelsen mellom utgiver/bokhandel; Spitzbergen.de / Rolf Stange (heretter oppgitt som selger) og kunden. I tilfelle kjøperen har egen innkjøpsbetingelser blir de herved avvist og har ingen rettslig relevans for innkjøpene.
Forbruker, i henhold til disse vilkårene, er en fysisk person som utfører en juridisk handling med et personlig formål, som ikke er en kommersielle eller forbundet med en selvstendig virksomhet. Et firma er en fysisk eller juridisk person eller juridisk firma, som inngår en juridisk transaksjon innenfor deres kommersielle eller selvstendig yrkes-aktivitet.

§ 2 BESTILLING

Kundens bestilling er et tilbud om å inngå en kjøpekontrakt. Den deretter automatisk utsendte bekreftelsen fra www.spitzbergen.de om at bestillingen er mottatt utgjør ikke aksept av tilbudet (kontrakt). Kjøpskontrakten er inngått i det www.spitzbergen.de sender en ordrebekreftelse eller når den bestilte varene er blitt levert.
Du har mulighet til å gå gjennom våre tilbud i ro og fred. Om du finner et interessant produkt – legg produktet i din virtuelle innkjøpskurv. Selvfølgelig har du når som helst muligheten til å fjerne produktene fra innkjøpskurven.
Du starter bestillingsprosessen ved å klikke på knappen "Gå til innkjøpskurven". Du vil bli bedt om å logge deg inn med din bruker informasjon eller om å konfigurere en brukerkonto som ny kunde. Hvis du er logget inn i systemet, ser du produktene du har lagt i innkjøpskurven. Her har du mulighet til å fjerne produkter fra innkjøpskurven. For å fortsette i bestillingsprosessen, trykk på knappen „Gå videre til kassen". Her finner du en oversikt over alle produktene du har lagt i innkjøpskurven, samt eventuelle andre kostnader som kan oppstå i forbindelse med din bestillingen.
Før du sender inn bestillingen din, ved å trykke på knappen „Fullfør kjøpet“ har du gjennom hele kjøpsprosessen alltid muligheten til å forandre dine informasjoner ved å klikke på "bekrefte endringene" eller ved å klikke på "bekreft sletting".
For å endre eller slette antall bestilte artikler endre du dette ganske enkelt ved å oppgi nytt ønsket antall for deretter å klikke på "Bekreft endringer" eller "Bekreft sletting“.
Ved å trykke på „Fullfør kjøpet“ blir det gjennomført og videresendt til oss. I det du bestiller sender du oss en bindende bekreftelse på ditt ønske å erverve varene.

§ 3 INNGÅELSE AV KONTRAKT OG LEVERINGSTID

I det du sender oss din bestilling, inngår du en kontrakt med: www.Spitzbergen.de / Rolf Stange. Samtidig vil du bli informert over bestillingen din i en e-post merket med "ordrebekreftelse". Ordrebekreftelsen er automatisk og utgjør ikke aksept av kontrakten. En kontrakt for kjøp av et produkt blir inngått fra det tidspunkt vi bekrefter din bestilling per e-post. E-posten er da merket med „bekreftelse" som dermed utgjør kjøpskontrakten. Normalt sett mottar du meldingen innen 3 arbeidsdager etter at bestillingen er mottatt.
Kontrakten og bestillingen din vil bli lagret hos oss og kan, om du ønsker det, bli tilsendt sammen med våre vilkår og betingelser.
Kontrakten som blir inngått er bare tilgjengelig på tysk.
Bestillinger som når oss via nettsiden www.spitzbergen.de eller via e-postadressen bestellung@spitzbergen.de sendes normalt sett innen 3 arbeidsdager. Siden vi er et svært lite selskap, kan det i enkelte tilfeller forekomme forsinkelser. Hvis du ønsker å motta varen innen en viss dato må du oppgi dette når du gjør bestillingen din.
For leveringstidene til de respektive transportørene (vanligvis posten) er vi ikke ansvarlige.

§ 4 FORBEHOLD NÅR VAREN IKKE LENGER ER TILGJENGELIG

Vi forbeholder oss retten til å avstå fra å utføre bestillingen dersom vi ikke lenger har den bestilte varen, eller er når varen ikke lenger blir produsert av forlaget. I tilfelle så er informerer vi deg umiddelbart og refunderer eventuelle beløp som allerede er blitt betalt.

§ 5 SHIPPING & LEVERING

Se: Frakt og levering.

§ 6 BETALING

Se: Betalingsmetoder.

§ 7 EIERSKAP

Inntil kunden har fullstendig oppfylt kjøpsavtalen, forblir de leverte varen selgerens eiendom.
Er kunden er et firma, gjelder følgende regler:
Ved en eventuell tredjeparts tilgang til bøkene som eies eller medeies av meg, må dette straks – og uten forsinkelser – rapporteres av kunden. Alle kostnadene som oppstår i et sikt tilfelle bæres av kunden. Kravene som allerede oppstår i tilfelle videresalg eller av andre juridiske grunner med hensyn til den bestilte varen (inklusiv alle regnskapsmessige fordringer i henhold til kontokurant) blir overfører i sin helhet av kunden som sikkerhet til meg.
Vi tillater kjøperen / kunden å innkreve samtlige krav, som tilhører oss, på egen konto og under egen regning. Denne belastningsåutorisasjon kan tilbakekalles dersom kjøperen / kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser på riktig måte.

§ 8 OVERFØRING AV RISIKO OG GARANTI

Hvis www.Spitzbergen.de / Rolf Stange sender varene til kunden, og varen blir overført til speditøren el. posten går risikoen automatisk over til Kunden.
Garantien på varen, og den i denne forbindelse gjeldende lovgivning, trer i kraft fra det tidspunkt varen blir levert til kunden. Feil som har oppstått på de leverte varene, på grunn av feil bruk eller på grunn av over-belastning, kan ikke reklameres.
www.spitzbergen.de har retten til å korrigere feilen eller å levere et nytt og feilfritt produkt.
Er varen ikke lenger forhånden, på det tidspunkt en eventuell korrektur eller garanti på varen blir gjort gjeldende, forbeholder www.spitzbergen.de seg retten til å refundere kjøpesummen som et alternativ.
Tydelige feil på varene eller tjenestene må umiddelbart rapporteres skriftlig til www.spitzbergen.de, og senest innen 14 dager etter at varen er mottatt. Hvis feilene ikke rapporteres innen denne fristen, anses varene for å være korrekt levert og akseptert.
www.spitzbergen.de påtar seg ingen garanti for normal slitasje, samt feil som oppstår eller har oppstått på grunn av feil eller uaktsom bruk eller ekstraordinær belastning.

§ 9 REVOKASJON

Se: Tilbakekalling.

§ 10 GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Forbundsrepublikken Tysklands lov gjelder unntatt FNs lov om salg av varer.

Hvis kjøperen er et firma eller en juridisk person i henhold til offentlig rett, er det kun retten i Dresden, Forbundsrepublikken Tyskland, som har jurisdiksjon i de tvister og stridigheter som oppstår i kontraktforholdet.

§ 11 SALVATORY CLAUSES

Skulle en av disse bestemmelsene være ugyldige/ineffektiv, vil dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene. I et slikt tilfelle må partene prøve å kommer frem til, og erstatte, de ugyldige bestemmelsene med gyldige og effektive bestemmelsene som så langt som mulig oppfyller det økonomiske formål.

(Fra: 13. juni 2014)

Cookiesamtykke