Belæring om Forbrukerenes Angrerett

Avbestilling

Forbruker, i henhold til disse vilkårene, er en fysisk person som utfører en juridisk handling med et personlig formål, som ikke er en kommersiellt eller forbundet med en selvstendig virksomhet.

Unntak

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angreretten gjelder i fjorten dager fra den dagen du, eller en tredje person som du har gitt i oppdrag å ta i mot varen, har mottatt varen. Dette gjelder ikke transportøren.

For å utøve din rett, må du informere www.spitzbergen.de, An der Wohrte 23, 18059 Huckstorf, E-post: bestellung@spitzbergen.de skriftlig om ditt ønske om å kansellere kjøpskontrakten (f.eks per brev, faks eller e-post).
Du kan bruke vedlagt skjema for kansellering av kontrakten. Tidsfristen for en eventuell kansellering av kontrakter gjelder frem til det tidspunkt du sender avbestillingen.

Avbestillingskonsekvenser

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten blir alle betalinger som vi har mottatt fra deg, frakt inkludert (med unntak av de ekstra kostnadene som oppstår om du har valgt en annen leveringsmetode enn den vi tilbyr) refundert binnen 14 dager etter mottatt avbestilling.
For denne tilbakebetaling vil vi bruke samme betalingsmåter som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre det er uttrykkelig avtalt noe annet med deg. Du vil ikke bli belastet med eventuelle gebyr eller kostnader i forbindelse med tilbakebetalingen.
Vi har retten til å holde tilbake beløpet som skal refunderes inntil vi har mottatt de tilbakesendte varene eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varen.
Du må returnere varene til oss umiddelbart, og under alle omstendigheter, senest 14 dager fra datoen du informerer oss om at du kansellerer denne kontrakten. Fristen er innehold dersom du sender varen før utløpet av de fjorten dagene.
Du er ansvarlig for returkostnadene av varene. Du må erstatte verdien av varen hvis varen viser verditap og den tapte verdi skyldes uaktsom bruk eller behandling av varen. Dette avgjøres etter at varen er blitt kontrollert hva angår tilstand og funksjonalitet.

Returformular (PDF)

Hvis du ønsker å avbryte kontrakten, vil vi gi deg et eksemplarskjema i PDF-format for at du skal skrive ut og fullføre. Bruk av skjemaet er ikke obligatorisk.
Download:

Returformular PDF

Unntak til denne Angreretten

Retten til å trekke seg tilbake fra en kontrakt gjelder ikke ved levering av varer som ikke er prefabrikkert og som utvetydig er spesielt og individuelt anpasset kundens individuelle behov;
Retten til å oppheve en kontrakten utløper tidligere for levering av lyd-, video- eller videoopptak eller programvare i en forseglet pakke, når forseglingen er fjernet etter levering.

Retur

Modalitäten som er nevnt i denne delen "Retur" er ikke betingelse for en effektiv utøvelse av angreretten i henhold til avsnittet "Belæring om forbrukerens angrerett“.

Kunder blir bedt om å informere selgeren om at varen blir returnert før returen til:
fraktavdelingen ved; MaLou Heger malou.heger@spitzbergen.de.

På denne måten gir du selgeren muligheten til å innordne produkt og kjøper så raskt som mulig.

Kunder blir bedt om å sende varene tilbake til selgeren som frankert pakke, og samtidig om å oppbevare kvitteringen. Om ønsket, refunderer selger kunden porto kostnadene, med mindre kjøperen er forpliktet å dekke disse selv.

Vi ber kundene om å unngå skader eller på varene eller at varen blir skitten. Hvis det er mulig, skal varene returneres til selgeren i originalemballasjen med alt tilbehør. Hvis originalemballasjen ikke lenger er forhånden, bør annen egnet emballasje brukes for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader og for å unngå erstatningskrav på grunn av mangelfull emballasje.

Cookiesamtykke